Hvem er vi?

Margrethe Sogns børnehus er en privat institution som ligger i Valby, tæt på vigerslevsparkens grønne områder. Vi er en lille institution med et stort hjerte, og vi har en god normering med relationsnære og trygge voksne.

Børns trivsel og udvikling er afhængig af, at samspillet med det pædagogiske personale giver dem alsidige udfordringer, ro og tryghed. ´Vi anser derfor relationsarbejde som en af vores vigtigste opgaver i den pædagogiske praksis.  I Børnehuset møder børnene anerkendende, voksne der har øje for det enkelte barns trivsel og udvikling. 

Personale

Vi er i alt 38 børn med 10 faste medarbejder, som består af både pædagoger, og medhjælpere. Ligeledes har vi vores faste vikar team som vi bruger ved ferie/sygdom. 

Huset består af én stue i vuggestuen og 2 stuer i børnehaven.

Vuggestuen:

På Solstuen har vi 13 børn, med 4 faste voksne.

Børnehaven:

På Månestuen har vi  13 børn, med 3 faste voksne.

På Stjernestuen  har vi 13 børn, med 2 fast voksne. 

Køkken:

I køkkenet har vi Adrian der laver lækker, bæredygtig frokost og eftermiddagsmad til børnene.

Kontoret:

Pædagogisk leder, Guro Søbstad

Hverdagen i Børnehuset

Vi har åbent kl. 7-17 hver dag.

Børnehuset åbner kl. 7, og fra kl 7-8/8.30 er børnene samlet i børnehaven. Derefter går børnene over på egen stue.

Alle stuer har morgensamling kl 9.30, hvor vi b.la. synger sange, læser bøger og taler med børnene om hvad vi skal lave i løbet af dagen.

Derefter har vi forskellige planlagte og spontane aktiviteter.

Kl. 11 spiser vi frokost på stuerne, hvor børnene er delt op i mindre spisegrupper. 

De børn der har behov for at sove, sover i tidsrummet 12-14. 

Kl.12-14.30 har vi aktiviteter/fri leg på stuerne eller på legepladsen.

Kl.14.30 spiser vi eftermiddagsmad på stuerne.

Kl. 15-17 har vi aktiviteter/fri leg på stuerne eller på legepladsen.

Børnehusets traditioner

Bondegårdstur- Vi har en årlig bondegårds tur til Grønnehavegård i Frederiksværk, hvor børnene får mulighed til at klappe grise, køer, kaniner og katte, ride på hente og køre en tur i bondemandens traktor.

Teater-En gang om året får vi besøg af en lokal teatergruppe der laver en forestilling i Børnehuset. Vi benytter os også af vores lokale bibliotek, der løbende laver teater for børnehavebørnene.

Plantedag- Hvert forår inviterer vi bedsteforældre eller andre “bedste-voksne” til plante dag på legepladsen.

Sommerfest- Vi holder sommerfest for børn og forældre på legepladsen hver sommer med fællesspisning og hygge på legepladsen.

 Jul- I december holder vi lygtefest for børn og forældre og julefrokost for børnene.

Forældresamarbejde

Åbenhed, tillid og tryghed er nøgleordene for et godt forældresamarbejde. Et velfungerende forældresamarbejde bygger på en tillidsfuld relation mellem pædagogisk personale og forældre. En tillidsfuldrelation er præget af åbenhed,dialog og gensidighed. Den er vigtig for os, at forældrene er trygge ved at afevere deres barn i Børnehuset.  Åbenhed mellem os og forældrene skaber forståelse for hinanden. Jo bedre personalet kender jer forældre og jeres børn, desto nemmere kan vi sammen støtte op omkring børnenes udvikling og trivsel.

Forpligtelser- Forældre til børn i Børnehuset er forpligtet til at deltage til to årlige arbejdsdage . Bliver man forhindret i at deltage, vil man få tildelt en arbejdsopgave der skal løses på et andet tidspunkt

Ventelistepolitik/opskrivning

Indskrivning til venteliste

Ventelistegebyr kr. 500

Du kan skrive dit barn på venteliste fra fødslen. Børnehuset er åben for alle børn, uanset forældrenes livssyn, etnicitet, politiske og religiøse holdning eller lignende. Børn med handicaps er velkomne, såfremt Børnehusets fysiske indretning og personalemæssige kompetencer kan yde en betryggende ramme for barnets hverdag.

Optagelseskriterier

Vi optager børn efter  følgende i forhold:                                                1. prioritet – Søskende

              2. prioritet – Opskrivningsdato

Alle ovenstående prioriteringer sker dog under hensynstagen til børnenes alder og Børnehusets samlede alders- og kønsfordeling.

Tilmelding til rundvisning:

Tlf: 36178108, tast 3 for kontoret eller mail : kontakt@msbornehus.dk

Institutionens takster;

Børnehave: 3.247 kr. ink mad

Vuggestue: 4.839 kr.ink mad og bleer.

Har barnet bopæl i anden kommune, hvor driftstilskuddet er mindre end Københavns Kommune, vil forældre blive pålagt at betale differencen.

Udmeldelse
Udmeldelse af institutionen skal ske skriftlig med 2 måneders opsigelse fra den 1. eller 15. i måneden.

 

Læreplaner

I børnehuset arbejder vi med læreplansmodellen, som b.la. Indeholder 6 læreringtemaer, målsætninger, og vores værdigrundlag.


I den styrkede læreplan står der at “Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende for at alle børn skal oplev at være en del af fællesskabet, og føle sig respekteret og lyttet til. Vi arbejder i denne forbindelse med materiale fra “Fri for mobberi”, der er udviklet af Marry Fonden og Red Barnet. 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.