Værdier og læreplaner

under udarbejdelse.....................

Barnets alsidige personlig udvikling
Barnets sociale udvikling
Sprog/kommunikation
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, udeliv og science

Barnets alsidige personlig udvikling

For at give barnets selvværd og selvtillid anerkender, vi hver enkelt barn og understøtter børnene i deres egne værdier og kompetencer. det gør vi via samling med børnegruppen, aktiviteter og igennem leg. Vi vuderer om barnet kan håndterer modgang, i vanskelige situationer og guider og opfordre dem til selv at kunne sige fra uden barnet overskrider deres egne grænse. I medgang roser vi og giver barnet bekræftigelse i at kunne mestre de givne situationer, så barnet oplever succes.

Barnets sociale udvikling

Vi lærer børnene, at udvise respekt og have empati overfor andre. Det gør vi ved at indddrage og opmuntre til aktiv deltagelse i fællesskabet. Vi støtter børnene i deres sociale udvikling, giver dem tryghed, nærvær, viser dem tillid og undgår mobing.Vi lærer børnene at vente på tur, lytte til hinanden, og indrager børnene så meget som muligt i de konflikter der evt. måtte opstå. På den måde lærer børnene at løse dem på en konstruktiv måde. I børnehave- gruppen arbejder vi med fri for mobberri som indebærer gode børnefællesskaber, det gør vi ved at inddrage børnene i samspil med hinanden gennem leg og læring ” at være en god ven vise empati over for hianden”

Sprog/Kommunikation

Vi lærer børnene at udtrykke sig sprogligt, og lytter til andre. Vi lærer børnene forståelsen af samspillet mellem det verbale og non-verbale sprog. Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære releationer, med barnets forældre, i fællesskab med andre børn, og et samarbejde med det pædagogiske personale på stuen. Vi understøtter børnenes sprog udvikling ved bla. historielæsning, rim & remser, sang, musik, og teater. Vi taler med børnene om helt almindelige dagligdags ting.

Krop, sanser og bevægelse

Vi sørger for at børnene oplever glæde ved bevægelse og fysisk udfoldelse. at de udvikler motoriske færdigheder/sikkerhed, og oplever forskellige sanseindtryk. Vi har en skøn legeplads hvor børnene kan klatre, cykle osv, vi styrker børnenes fin motorisk ved at klippe klister tegne lave perler osv. Vi bruger vores skønne nærområder, hvor vi både kan lege, bruge kroppen og udforske vores sanser.

Kultur, æstetik og fællesskab

At lærer om mennesker fra forskellige lande og forskellige kulturer. At vi kan møde forskellige udtryks former f.eks. musik, sang, malerier og teater. Vi benytter vores nærliggende kirke når højtider nærmer sig. Vi bruger ligeledes kirken, til børnehaven hvor vi danner fællesskab blandt hinanden. Vi holder fastelavn med kattekonge og kattedronning. Vi holder sommerfest, jule hygge på stuerne med forældrene til saftevand og æbleskiver. Vi holder fælles spisning 1 gang årligt hvor hele huset samles.

Natur, udeliv og science

Vi udforsker naturen, og lærer om naturen, og om hvordan hænger tingene sammen. Vi finder grankogle, kastanjer, og blade møder fugle og egern på vores vej. Vi elsker at bruge vores nærområder, vigerslev parken er skøn og valbyparken benytte vi også. Vi snakker om årstiderne om sol, regn og sne. I børnehuset tager vi en gang om året turen med en bus til en skøn bondegård.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.